1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

19 - Reclame

19.12 - Regelgeving

De volgende instanties bewaken een aantal juridische aspecten rondom cummunicatie in het algemeen:


KOAG/ KAMA
De Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG) en de Keuringsraad Aanprijzing Medische Aspecten (KAMA), oefenen vooraf controle uit op de aanbevelingen voor geneesmiddelen. Reclame voor geneesmiddelen mag door de media pas worden opgenomen na goedkeuring door de KOAG.

STER
Stichting Ether Reclame (STER) is belast met de reclame via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame.

Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame
Aan de stichting Reclame Code (SRC) nemen elf organisaties deel die op enigerlei wijze bij (het maken van) reclame zijn betrokken. Deze stichting heeft gedragsregels opgesteld waaraan reclame-uitingen moeten voldoen.

Stichting Reclame Code
Zelfreguleringsorgaan van producten- en consumentenorganisaties op het gebied van reclame en marketing, waarin algemene en speciale codes voor goederen en diensten zijn opgenomen, waarvan de controle via klacht is opgedragen aan de Reclame Code Commissie en in hoger beroep aan het College van Beroep.

Onder zelfregulering verstaan we voorschriften, die niet direct van de overheid afkomstig zijn, geldend voor een bepaalde branche, totstandgekomen binnen die branche of met medewerking van organisaties buiten die branche en/of in samenwerking met de overheid.

Reclame Code Commissie
Commissie die de naleving van de gedragsregels van de Stichting Reclame Code controleert naar aanleiding van klachtenMeer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren