1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

19 - Reclame

19.4 - De bepaling van de reclamedoelgroep

De reclamedoelgroep kan dezelfde zijn als de marketingdoelgroep. Maar de reclame kan dan wel haar eigen subgroepen hebben: aan ouderen een andere boodschap communiceren dan aan jongeren (zoals de Rabobank dat doet). Vaak is de reclamedoelgroep groter dan de marketingdoelgroep. Dit is heel duidelijk het geval in de industriële markt, als de reclame alle leden van de DMU (Decision Making Unit) wil bereiken. Maar ook op de consumentenmarkt kunnen beïnvloeders en gebruikers als additionele reclamedoelgroep worden gezien. Soms is de reclamedoelgroep ook kleiner dan de marketingdoelgroep. Dit is het geval als men alleen de heavy users met extra reclame wil bereiken, of alleen reclame maakt bij de jeugd terwijl de marketingdoelgroep ook ouderen omvat.
 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren