1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

11.12 - Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat de PLC een nuttige theorie is om product- en marktontwikkelingen te beoordelen en te interpreteren. Voor de planning is het een hulpmiddel bij de opstelling van en de keuze uit alternatieve strategieën. Didactisch kunnen we eruit leren dat de samenstelling van de marketingmix in de tijd bezien verandert wegens aanpassingen aan de zich wijzigende marktsituatie.

De belangrijkste marketingmixinstrumenten in de verschillende fases zijn:
  • in de introductiefase: promotie;
  • in de groeifase: promotie en distributie;
  • in de volwassenheidsfase: prijs en product;
  • in de terugvalfase: prijs en het nieuwe product.

In figuur 11.4 zijn de karakteristieken van en de reacties op de fases van de productlevenscyclus samengevat.
Figuur 11.4 De marketingmix per fase van de productlevenscyclus

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren