1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

11.12 - Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat de PLC een nuttige theorie is om product- en marktontwikkelingen te beoordelen en te interpreteren. Voor de planning is het een hulpmiddel bij de opstelling van en de keuze uit alternatieve strategieën. Didactisch kunnen we eruit leren dat de samenstelling van de marketingmix in de tijd bezien verandert wegens aanpassingen aan de zich wijzigende marktsituatie.

De belangrijkste marketingmixinstrumenten in de verschillende fases zijn:

  • in de introductiefase: promotie;
  • in de groeifase: promotie en distributie;
  • in de volwassenheidsfase: prijs en product;
  • in de terugvalfase: prijs en het nieuwe product.


In figuur 11.4 zijn de karakteristieken van en de reacties op de fases van de productlevenscyclus samengevat.
Figuur 11.4 De marketingmix per fase van de productlevenscyclus

 

De Europese auto-industrie is in korte tijd van exportkampioen tot een van de slechtst presterende sectoren op de beurs geworden. De dieselgate-affaire bij Volkswagen, de explosieve groei van Tesla en de benodigde inhaalslag in 'electrisch' eisen hun tol. De Chinese autoproducenten zetten de aanval op de concurrentie in met een reeks nieuwe elektrische modellen, zowel in China zelf als in Europa. Europese autoconcerns lijken fors makrtaandeel te moeten gaan inleveren, waardoor de winstgevendheid en mogelijk de toekomst van bestaande merken onder druk komt te staan.

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren