1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

3 - Marketingomgeving

3.8 - De micro-omgeving

Marketing staat binnen de organisatie niet op zichzelf. Bij de formulering van het marketingbeleid moet de marketingmanager rekening houden met de micro-omgeving. “Micro” betekent “klein”. De micro-omgeving bestaat uit alles waarover de onderneming zelf beslist, bijvoorbeeld: Productie, Logistiek, Personeelszaken en Financiën. In een grote onderneming zijn dat afzonderlijke afdelingen. Daarvoor zijn dus andere mensen verantwoordelijk dan de marketingmanager, maar voor de onderneming is het eigen beleid natuurlijk te beheersen, te managen.

In het ondernemingsplan staat hoe alle afdelingen hun werk op elkaar moeten afstemmen, zodat de onderneming haar doelen realiseert.

De marketingmanager moet bij het maken en uitvoeren van zijn plannen dus rekening houden met de plannen en activiteiten van de andere afdelingen in de onderneming.

Stel dat je een fantastisch idee hebt om een nieuw product te maken en te verkopen. Het is misschien onmogelijk om dat te doen als de onderneming niet genoeg productiecapaciteit heeft, geen magazijnruimte, niet de juiste mensen of niet genoeg geld om te investeren. Voor een uitvoerige interne analyse: zie paragraaf 6.3.2

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren