1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing

15 - Distributiebeleid

15.8 - Strategische keuze

De distributie-intensiteit vraagt om een strategische keuze. Het producttype (volgens de indeling van Copeland) dicteert in zekere zin deze keuze. De keuze voor een bepaalde distributie-intensiteit 'dicteert' vervolgens in de meeste gevallen de keuze voor een bepaalde lengte van het distributiekanaal. (Wees je ervan bewust dat dit hoofdstuk nog tal van andere keuzes en keuzecriteria aandraagt.)


Tabel 15.1 Producttype 'dicteert' distributie - intensiteit
 Producttype
volgens
Copeland
convenience
goods 
shopping
goods 
speciality
goods 
unsought
goods 
 intensiteit van distributie  intensieve distributie  selectieve distributie  exclusieve distributie  diverse opties
 als gevolg daarvan: lengte van kanaal  lang of multipel kanaal (*)  kort of lang kanaal  kort kanaal  diverse optie


(*) De grote diversiteit in verkoopplaatsen van convenience goods brengt met zich mee dat er vaak sprake zal zijn van multipele distributiekanalen.
 Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren