1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

3 - Marketingomgeving

3.0 - Inleiding

De marketingmanager van de firma Windy BV is ontslagen. Hij kijkt nog eens verbaasd naar zijn marketingplan van drie jaar geleden en leest:
“Zestig windmolens draaien over drie jaar op 25 kilometer van de kust van IJmuiden. Een belangrijk project voor Windy BV, alleen al door het hoge prijskaartje dat er aan hangt. De bouw van een windmolen in zee levert ons een omzet van 2 miljoen euro per opgewekte megawatt. Deze molens leveren 120 megawatt.
Het project is een winstgevende opdracht voor ons, voor onze toeleveranciers en ontwikkelaars. De molens zelf zijn wat innovatie en technische complexiteit betreft het belangrijkste deel van het park”.
Teleurgesteld vertelt hij aan een ex-collega: “Onvoorstelbaar! Vanaf de jaren zeventig zijn miljoenen aan subsidies gepompt in onze sector. Wij liepen vijftien jaar geleden voorop op het gebied van windmolentechnologie. Windy BV was de enige nog zelfstandige fabrikant van eigen bodem. En toch gingen wij in 2003 failliet! Inmiddels hebben de Chinezen het overgenomen.”
De ex-collega reageert: “De Nederlandse overheid heeft het subsidiebeleid totaal verkeerd aangepakt. De overheid heeft bedrijven, zoals die van ons, met subsidies gestimuleerd om techniek te ontwikkelen. De overheid heeft echter nagelaten om voor ons ook een afzetmarkt te helpen creëren.”

Er valt een stilte. De werkloze mannen zitten voor zich uit te staren en denken terug aan de drukke tijden van weleer. Konden zij maar weer ergens aan het werk…

Deze heren hebben destijds een grote fout gemaakt bij het in kaart brengen van de omgeving waarin hun bedrijf zich bevond. Ze hebben niet gezien dat de kopers maar een kleine groep uit de markt vormden, die zich liet leiden door de nieuwigheid, de trend naar milieubewustzijn en de subsidievoordelen. Ze hebben niet doorgehad dat andere producenten betere producten tegen lagere prijzen ontwikkelden. En ze hebben niet voorzien dat de subsidies zouden worden teruggeschroefd.
Ze hebben dus weinig zien aankomen van wat er ging gebeuren. De vraag voor de marketeer is daarom: hoe analyseer je de veranderende marketingomgeving?Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren