1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

11.4 - Risico's van productontwikkeling

Hoewel productontwikkeling een noodzaak is voor de onderneming, betekent het wel een groot risico. In de ontwikkeling van het product en in de lancering daarvan op de markt wordt veel geld gestoken, terwijl de kans dat het product na lancering bij lange na niet het verwachte resultaat haalt, vrij groot is. Volgens allerlei onderzoekingen ligt het mislukkingspercentage bij consumentengoederen op 50%: 1 op de 2 producten voldoet niet aan het verwachte resultaat.

De risico’s van nieuwe producten hangen samen met:

  • de lange tijdsduur tussen het idee en de lancering (van een half jaar tot vijf jaar);
  • de hoge kosten van ontwikkeling;
  • de onzekerheid ten aanzien van omzet- en winstverwachting.

Uiteraard zijn deze risico’s groter naarmate de graad van nieuwheid van het product hoger is.

De risico’s van productontwikkeling kunnen enigszins worden beperkt door:

  • Systematische vernieuwing: haastwerk en het per se moeten, verhogen het risico van mislukking.
  • De procedure: men zorgt voor een goed doordachte procedure, waarbij een nieuw product meermalen op zijn toekomstige mogelijkheden wordt beoordeeld.
  • De organisatie: men zorgt voor een goede organisatie en legt de verantwoordelijkheden ten aanzien van productontwikkeling op de juiste schouders.
  • Overname: men ontwikkelt niet zelf een nieuw product, maar neemt een onderneming met interessante producten over. Zo heeft Unilever in Amerika diverse ondernemingen opgekocht, omdat dit een zekerder en goedkopere manier was om een nieuw gedeelte van de markt te verkrijgen dan door zelf producten te ontwikkelen.


Een procedure bij productontwikkeling


Bij een verzekeringsmaatschappij werd een idee voor een nieuw product getoest aan de hand van een speciaal model. Zie figuur 11.2

Zoals de eerste kolom aangeeft, dient de drager van het idee een probleem (latent of actief) voor de consument op te lossen. Dat moet onder woorden zijn gebracht.Figuur 11.2 Referentiekader afnemers

Een probleem kan bijvoorbeeld zijn: de oudedagsvoorziening. Dan volgt fase twee,  waarin wordt nagegaan hoe groot het probleem is. Stelt het weinig voor en valt er dus weinig geld aan te verdienen, dan volgen er geen verdere stappen. In fase drie wordt onderzocht of consumenten zelf al een oplossing hebben voor hun probleem. Als de doelgroep gemiddeld over drie ton beschikt, is het waarschijnlijk dat deze consumenten hun geld al hebben ondergebracht in bijvoorbeeld beleggingsfondsen.
Het introduceren van een nieuwe pensioenvoorziening heeft dan alleen zin als deze duidelijke voordelen boven beleggingsfondsen biedt. Is er een oplossing dan wordt in fase vier onderzocht of het product voor de consument acceptabel is. 

Wat elke productontwikkelaar hoopt is natuurlijk dat er een horizontaal lijntje loopt tussen de bovendste blokjes van het model. Maar dat heeft men bij deze verzekeringsmaatschappij nog nooit meegemaakt. De acceptatie van de oplossing komt meestal uit bij "ja, mits..."

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren