1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

14 - Fysieke distributie

14.6 - Ketenmanagement

Meer snelheid en kostenbesparing zijn in principe mogelijk als de fysieke-distributieprocessen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Een distributieketen komt dan in de richting van ketenmanagement (of: ketenintegratie, supply chain management). Dit is het op elkaar afstemmen van de logistieke activiteiten binnen afzonderlijke schakels, zodat ze als een geïntegreerd geheel kunnen worden bestuurd. Het doel van ketenmanagement is: verlaging van de kosten en een beter serviceniveau.

Als kostenbesparing en serviceniveau zo belangrijk zijn voor fysieke distributie, kan automatisering daar misschien een handje bij helpen. We hebben al gezien welke functie scanning - in het kader van Efficient Consumer Response - kan hebben.

H.M. Visser en A.R. van Goor geven in Werken met Logistiek als voorbeeld van ketenmanagement de afspraak tussen Nutricia en Albert Heijn. Nutricia krijgt ten behoeve van de aansturing van haar eigen processen de beschikking over de voorraadgegevens van de koffiemelk bij Albert Heijn. In dit geval wordt een deel van de aansturende activiteiten bij de leverende schakel gelegd: de logistieke planning van koffiemelk werd door Albert Heijn aan Nutricia overgedragen.

Electronic data interchange
Voor een optimale samenwerking in de distributieketen is het onderling afstemmen van de automatisering een voorwaarde. Dan komt electronic data interchange (EDI) binnen bereik. EDI is de electronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen leveranciers, afnemers en logistieke dienstverleners. EDI maakt het mogelijk om afspraken over bestellingen, levertijden, enzovoort, punctueel na te leven. Menselijk handelen is niet nodig bij gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers. Ook de JIT-levering zou zonder moderne elektronische hulp- en communicatiemiddelen veel moeilijker zijn.

Efficient Consumer Response
Als een product niet op voorraad ligt in de winkel, is dat lastig voor de consument en vervelend voor de hele distributieketen. Nee-verkopen (of: out-of-stock) betekenen:
een gemiste omzetkans, of (voor de merkproducent het ergste) de consument kan switchen naar een ander merk. Daarom is er ECR, ofwel: Efficient Consumer Response. Door alle informatie van scanningkassa's te koppelen, kan de detailhandel op elk gewenst moment een bestelling doen bij de leverancier. De leverancier kan die bestelling zelfs al zien aankomen als hij de winkelvoorraad ziet slinken. Er hoeft dus in principe nooit meer 'nee' verkocht te worden. ECR is een toepassing van EDI.

Voor ECR moeten de computers van tussenhandel en producent met elkaar communiceren. Sinds de supermarkten meer en meer channel captain in de levensmiddelendistributie zijn, verloopt de integratie van softwaresystemen steeds sneller.Een nieuwe variant van ECR is RFID, dat in het kader aan de orde komt.

De Europese ECR-conferentie van 2004 stond vooral in het teken van nieuwe technologieën als RFID en Global Data Synchronisation. Bij RFID (radio frequency identification) voorziet men producten en emballage (kratten, rolcontainers) van tags, chips boordevol informatie die op afstand zijn uit te lezen. Het reduceren van shrinkage is een van de belangrijkste argumenten voor de invoering van deze technologieën in de retail en de logistieke keten.

Inmiddels is de Stichting RFID Nederland opgericht. Voorzitter Cor Molenaar noemt RFID de belangrijkste ICT-ontwikkeling sinds de opkomst van internet. De stichting is opgericht door acht partijen: drie automatiseerders, een supermarktorganisatie, een bank, een telecombedrijf, een adviesbureau en een universiteit. De stichting wil toepassingen van de technologie stimuleren, kennis bundelen en RFID op de politieke agenda zetten. Een zelfreguleringsprotocol voor privacy staat eveneens hoog op de wensenlijst.

Molenaar noemde in zijn presentatie kostenbesparingen in de toeleveringsketen en personalisering van het consumentenaanbod als belangrijkste voordelen van de technologie. De koppeling van de fysieke en de virtuele wereld (online is te volgen waar goederen zich bevinden en wat consumenten bijvoorbeeld in een winkel doen) leidt volgens Molenaar tot geheel nieuwe businessmodellen en –concepten. Puur afzetgerichte marketing zal plaats maken voor modellen waarin het gedrag van mensen grotere invloed op het aanbod heeft.

In de aansluitende paneldiscussie werden als mogelijke en reële toepassingen verder genoemd het elektronisch rijbewijs, de gezondheidszorgpas en de OV-pas. Molenaar voorziet een ‘doorbraakmoment’ rond 2007.

Bron: www.emerce.nl

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren