1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

22 - Direct marketing

22.13 - (Zelf)regulering

Databestanden met persoonsgegevens bieden de mogelijkheid om inbreuk te maken op de privacy van mensen. De technologie om gegevens vast te leggen en te ontrafelen is steeds krachtiger geworden. Wie alle supermarktaankopen van één persoon kan analyseren, zou met grote waarschijnlijkheid het leven van die persoon kunnen ontrafelen: als bij een alleenstaande bezoek komt, heeft dat direct gevolgen voor de aankopen. Als dezelfde alleenstaande op vakantie gaat, is dat ook zichtbaar. Stel u voor hoe deze informatie misbruikt zou kunnen worden door overheden, werkgevers, marketeers en misdadigers.

Het is dan duidelijk dat het vastleggen van gegevens van personen en hun gedrag gereguleerd moet worden. In Europees verband is daarom een privacyrichtlijn uitgevaardigd.

Bij sommige consumenten kan het indringende karakter van DM irritatie opwekken. Het is voor direct marketeers, zeker op langere termijn, zaak om rekening te houden met de wensen van die consumenten. Immers, wanneer de irritatie gevoed blijft worden, zou dit kunnen leiden tot wettelijke maatregelen die verdergaan dan strikt nodig is.

Voorbeeld: Mensen die verschoond willen blijven van conversietelemarketing vullen wel hun adres in op de coupon of antwoordkaart, maar niet hun telefoonnummer. Een telemarketingbureau kan meestal zonder veel moeite dit nummer achterhalen. De vraag is of de gebelde dan nog wel bereid is het telefoongesprek te voeren. Dit is een van de redenen voor zelfregulering in de DM-branche.

Vragen en meningen van de consument als: hoe komt men aan mijn adres, wat weet men allemaal van mij, men doet aan papierverspilling en brievenbusvervuiling, waren uiteindelijk aanleiding om te komen tot zelfreguleringvan een groot aantal spelers in de DM-branche. Deze waren verenigd in de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion (DMSA). Deze bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is nu DDMA.

DDMA is de Dutch Dialogue Marketing Association. De DDMA is de belangrijkste vertegenwoordiger en het platform voor de direct marketing industrie, waarbij zelfregulering en verdere ontwikkeling van het vakgebied DM de belangrijkste doelen zijn. DDMA leden kunnen hierdoor concurrentievoordeel behalen en waarde voor hun business maximaliseren, in een omgeving waarbinnen het consumentenvertrouwen genoten wordt.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren