1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

Nieuwsberichten

Aanvulling week 32

Onderhandelingen met inkopers (categorymanagers) zijn een groot probleem voor producenten. In paragraaf 15.1 geven wij hiervan een update.

Lees meer »

Aanvulling week 28

In paragraaf 16.3.4 Prijsstrategie is bij Afroomprijsstrategie een extreem voorbeeld opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 27

In paragraaf 19.2 Regelgeving is als voorbeeld Shell opgenomen voor de 'greenwashing' in hun reclame-uitingen. Tevens is in paragraaf 19.8.2 de gewijzigde wetgeving opgenomen dat bekende nederlanders...

Lees meer »

Aanvulling week 26

In paragraaf 19.8.2 is de kritiek op het inzetten van Bekende Nederlandsers opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 25

In paragraaf 11.4 Risico's van productontwikkeling is de situatie van VanDijk boekendistributeur opgenomen als een voorbeeld van slecht productontwikkelingsbeleid.

Lees meer »

Aanvulling week 24

De invloed van de huidige inflatie is in 2.6 Onvoorspelbaar consumentengedrag verwerkt.

Lees meer »

Aanvulling week 23

In Hoofdstuk 16 Strategische prijsbeslissingen is de discussie rondom de prijsontwikkelingen in de App Store opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 22

De ontwikkelingen in de containervervoer zijn opgenomen in paragraaf 14.5.1 Transportmiddelen.

Lees meer »

Aanvulling week 21

In paragraaf 15.4.3 is de ontwikkeling van de stadswinkel van o.a. Ikea opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 20

In het hoofdstuk Citymarketing hebben wij in paragraaf 26.1 bij de aantrekkelijkheid van steden het Eurovisie Songfestival verwerkt. Ook worden de ontwikkelingen in de stad Venetië aangekaart...

Lees meer »

Aanvulling week 19

In het hoofdstuk Digitale Marketing is een paragraaf opgenomen over NFT's.

Lees meer »

Aanvulling week 18

In paragraaf 24.6.5 (de 5e P in de marketingmix bij diensten) hebben wij het personeelsprobleem van Schiphol opgenomen waardoor veel vluchten geannuleerd moesten worden. 

Lees meer »

Aanvulling week 17

Deze week hebben wij bij het hoofdstuk over Digitale Marketing een aparte paragraaf opgenomen over vijf doortrapte trucs van fraudeurs. 

Lees meer »

Aanvulling week 16

In paragraaf 3.2.6 is een toevoeging geplaatst over een mogelijk verbod op fastfoodverkoop aan jongeren. De horecasector vindt dit het toppunt van betutteling. 

Lees meer »

Aanvulling week 15

In paragraaf 14.5 Wheel of retailing is het toepassen van camera's, die nauwgezet elke beweging van de klant registreren waarbij mensen zonder zelf actief af te rekenen de winkel weer verlaten als...

Lees meer »

Aanvulling week 14

Bij paragraaf 15.6 Lengte van het distributiekanaal is een aanvulling aangebracht omtrent de mogelijkheid van het meest waardevolle kleidingbedrijf ter wereld te kunnen worden zonder...

Lees meer »

Aanvulling week 13

Er gaat iets heel erg mis in het reclamevak. Het ambacht van het maken van een emotionele connectie lijkt verloren te gaan. In paragraaf 19.8.2 conceptontwikkeling hebben wij hierover een toevoeging...

Lees meer »

Aanvulling week 12

Deze week is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over Guerrillamarketing.

Lees meer »

Aanvulling week 11

In veel praktijken blijkt dat ondernemingen aandacht besteden aan een SWOT-analyse, maar daaruit niet prioriteiten bepalen voor de nabije toekomst. Een confrontatiematrix is dan een handig...

Lees meer »

Aanvulling week 10

Een onderdeel van WikiMarketing is een begrippenlijst van zo'n 2.500 woorden. Ook deze begrippenlijst wordt zo nu en dan aangevuld. Nieuwste begrip: Fastvertising, oftewel razendsnel inspelen op...

Lees meer »

Aanvulling week 9

In paragraaf 20.3 'De rol van persoonlijke verkoop' is het 4R-model toegevoegd om daarmee het verschil aan te geven tussen aanbodgericht verkopen en vraaggericht verkopen.

Lees meer »

Aanvulling week 8

In de paragraaf over marketingactiviteiten (paragraaf 1.2.3) is als aanvulling op de standaard marketingmix (4 P's) nu ook een uitleg over 4 E's opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 7

Deze week hebben wij bij alle paragrafen als intro een inhoudsopgave opgenomen omtrent de subparagrafen. Hierdoor heb je meteen een overzicht van de aangereikte theorie in de bewuste paragraaf van...

Lees meer »

Aanvulling week 6

In hoofdstuk 7 is de theorie rondom planning, de verschillende soorten plannen met daarbij de hiërarchie in de plannen beter afgestemd met hoofdstuk 6. 

Lees meer »

Aanvulling week 5

Er zijn verbeteringen aangebracht bij accountmanagement (paragraaf 8.4.4) en accountplan (paragraaf 20.5.3)

Lees meer »

Aanvulling week 4

Vanaf deze week is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd: digitale marketing. Hierbij doen wij ook een oproep om hiervoor eigen ervaringen in te dienen, die dan als een aparte paragraaf opgenomen worden.

Lees meer »

Aanvulling week 3

In hoofdstuk 8 Marketingorganisatie nieuwe paragraaf 8.1.8 Werken met rollen.

Lees meer »

Aanvulling week 2

Bij hoofdstuk 3 Marketingomgeving aanvulling op DESTEP in paragraaf 3.2.7 Pandemieën

Lees meer »

Aanvulling week 1

Een aanvulling in hoofdstuk 15 Distributiebeleid, paragraaf 8: stategische keuzes over flitsbezorgers.

Lees meer »

Afsluiting 2021

In 2021 hadden wij 176.112 bezoekers, oftewel gemiddeld 14.676 bezoekers per maand. In vergelijking met 2020 is dat een afname van 20%. Voor 2022 gaan wij de site nog meer promoten waardoor wij hopen...

Lees meer »

Afsluiting 2020

In 2020 hadden wij 222.475 bezoekers op onze website, oftewel gemiddeld 18.500 bezoekers per maand. In vergelijking met 2019 is dit een toename van 9%. Wij hebben nu ook 127 personen, die zich via...

Lees meer »

Indien nodig elke dag updates

In 2020 hebben wij in de meeste hoofdstukken updates aangebracht. Hierdoor blijft WikiMarketing 'bij de tijd'. Ook jouw inbreng is daarbij belangrijk. Mocht jij aanvullingen of ook wensen hebben bij...

Lees meer »

Nieuwe inzichten

In onze WikiMarketing zijn nu ook 'eigentijdse' onderwerpen opgenomen, zoals Lean, Agile en Design Thinking. Via de zoekwoorden-functie kan je deze informatie vinden.

Lees meer »

Interessante boeken

Met ingang van oktober 2019 wordt in elk hoofdstuk een interessant boek vermeld, passend bij het onderwerp van dat hoofdstuk. Wij houden ons aanbevolen voor tips.

Lees meer »

Steeds meer studenten vinden ons

Steeds meer studenten nemen contact met ons op omdat zij aanvullende vragen hebben. Wij vinden het leuk om hen dan snel te helpen waardoor wij telkens verrassende reacties krijgen. Kom maar op met je...

Lees meer »

WikiMarketing versie 3

In mei 2019 is een nieuwe versie van WikiMarketing uitgetest en goedgekeurd. Wanneer je nu via je LinkedIn profiel inlogt, krijg je de mogelijkheid om zelf blogs / artikelen te plaatsen, kan je op...

Lees meer »