1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

Nieuwsberichten

week 21

In paragraaf 12.6 Internet als handelsmedium is de digitale klantenkaart opgenomen als wapen tegen de strengere cookie-regels.

Lees meer »

week 20

In paragraaf 12.4.5 Prijs is voor de detaillisten marketingmix de ontwikkeling van de kassaloze winkel opgenomen.

Lees meer »

week 19

In paragraaf 5.1 Behoeften van consument is de ervaring van Sligro op de Belgische markt opgenomen.

Lees meer »

week 18

In paragraaf 27.2 Product in de digitale omgeving is de grote afhankelijkheid van de leverancier opgenomen: vendor lock-in.

Lees meer »

week 17

In paragraaf 9.5 Productgroepbeslissingen is de ontwikkeling van 'beknibbelflatie' opgenomen.

Lees meer »

week 16

In paragraaf 18.9 Social media gebruik is de trend 'Brazilian marketing' opgenomen.

Lees meer »

week 15

In paragraaf 17.5 De rol van de overheid bij het prijsbeleid is de ontwikkeling van uitgesteld betalen opgenomen.

Lees meer »

week 14

In paragraaf 11.6 Organisatie van de productontwikkeling is het succes van Zara opgenomen.

Lees meer »

week 13

In paragraaf 27.6 Digitale communicatie is de ontwikkeling bij Google om cookies te verwijderen uit zijn browser opgenomen.

Lees meer »

week 12

In paragraaf 9.10 Positioneringsbeslissingen is restaurant Iris als een voorbeeld van Fine dining opgenomen.

Lees meer »

week 11

In paragraaf 9.7.1 Klachtenbehandeling is de ergenis van het toepassen van chatbots opgenomen.

Lees meer »

week 10

In paragraaf 16.5 Prijs/Assortimentsstrategieën is het fenomeen van 'Pink tax' opgenomen.

Lees meer »

week 9

In paragraaf 10.3 De sterkte van een merk is de 'strijd' van Tony's Chocolonely met Milka opgenomen.

Lees meer »

week 8

In paragraaf 15.10 Winkelformule in idividuele winkels is de laatste stand van zaken over de grootste winkelketens opgenomen.

Lees meer »

week 7

In paragraaf 15.4.2 Multikanalenstrategie is het kopen van een product via internet verder toegelicht.

Lees meer »

week 6

In paragraaf  27.4 Plaats en de digitale omgeving is de ontwikkeling bij digitale platforms opgenomen.

Lees meer »

week 5

In paragraaf 6.2.5 Klantgerichtheid als focus is de mislukte aanbesteding voor een railterminal voor de provincie Gelderland opgenomen.

Lees meer »

week 4

In paragraaf 24.3.4 Koopmotief zijn de groeiende inkomsten uit het buitenland voor de popsector in Nederland opgenomen.

Lees meer »

week 3

In paragraaf 11.11 De terugvalfase (van een produktlevenscyclus) is het dalend optimisme over Apple opgenomen.

Lees meer »

week 2

In paragraaf 13.3 Detailhandelsvormen is de ontwikkeling rondom tabak verkopen opgenomen.

Lees meer »

week 1

In paragraaf 15.4.2 Multikanalenstrategie is de terugloop van onlineverkopen opgenomen.

Lees meer »

Week 52

In paragraaf 21.4.2 Sales Promotion met de nadruk op waarde is de consequentie van de overname van Jan Linders door ALbert Heyn omtrent spaarpunten opgenomen.

Lees meer »

Week 51

In paragraaf 12.2.3 Service retailing en low margin retailing is de wijziging in de Zeven Zekerheden van Jumbo opgenomen.

Lees meer »

Week 50

In paragraaf 21.3.3 De indeling naar horizontale of verticale werking is het terugfluiten van de jonge rivaal Moyee door Douwe Egberts om grievende verpakking opgenomen.

Lees meer »

Week 49

In paragraaf 12.3 Winkelformule is de verandering in de winkelstraat opgenomen.

Lees meer »

Week 48

In paragraaf 10.1 Merk en Merkartikel is het intellectueel eigendom crompouce opgenomen.

Lees meer »

Week 47

In paragraaf 9.6.1 Uitingsvormen van verpakking is de verpakking van het duurste parfum ooit opgenomen.

Lees meer »

Week 46

In paragraaf 16.3.5 Verdienmodellen is het probleem van het vinden van een juiste verdienmodel bij ruilplatforms opgenomen.

Lees meer »

Week 45

In paragraaf 19.8.1 De propositie is het bezwaar van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame op de te kleine letters in de pillenreclame van Pfizer opgenomen.

Lees meer »

Week 44

In paragraaf 6.2 Het strategisch ondernemersplan is de kweekvijver voor ondernemers in Zuid-Afrikaanse sloppenwijken opgenomen.

Lees meer »

Week 43

In paragraaf 16.7 De strategie van prijsdiscriminiatie is de verdwijning van stoelen in de eerste klas van de NS treinen opgenomen.

Lees meer »

Week 42

In paragraaf 2.1 Consumentengedrag in vier fasen is de 'kant-en-klare-markt aangekaart: consumenten kiezen steeds vaker voor het gemak. 

Lees meer »

Week 41

In paragraaf 7.3.3 De bepaling van een voorlopige strategie is het scenario denken van de KNMI opgenomen.

Lees meer »

Week 40

In paragraaf 27.2 Product in een digitale omgeving is de scherpere focus van Yahoo in de productontwikkeling opgenomen.

Lees meer »

Week 39

In paragraaf 16.4.3 is de wens van een spitsheffing door de NS opgenomen.

Lees meer »

Week 38

In paragraaf 11.12 Conclusies productontwikkeling hebben wij de ontwikkelingen in de automobielsector opgenomen.

Lees meer »

Week 37

In paragraaf 27.4 Plaats en de digitale omgeving is de opkomst van Temu als webwinkel opgenomen.

Lees meer »

Week 36

In paragraaf 9.1.4 Onderverdeling van producten is de merknaam wisseling van T-Mobile en Tele2 naar Odido opgenomen.

Lees meer »

Week 35

In paragraaf 14.2 Servicegraad is een toevoeging opgenomen over de mogelijkheden van pakketkluizen.

Lees meer »

Week 34

In paragraaf 11.2Wat is een nieuw product is de zwakte van fietsenfabrikant Van Moof opgenomen als waarschuwing bij nieuwe producten.

Lees meer »

Week 33

In paragraaf 5.3.3 Demografische segmentatie is de problematiek van generatie Z opgenomen, waarmee veel bedrijven worstelen.

Lees meer »

Week 32

In paragraaf 27.2 is informatie opgenomen over kunstmatige intelligentie (AI) met voorbeelden van drie bedrijven die AI toepassen.

Lees meer »

Week 31

In paragraaf 11.7.2 De duur van de productlevenscyclus is de verkoop van tweedehandse kleding opgenomen als een verlengstuk van de cyclus.

Lees meer »

Week 30

In paragraaf 6.2.3 De bepaling van de business is het Business Defintion-model van Derek Abell opgenomen.

Lees meer »

Week 29

Om de speelfilm 'Barbie' te promoten, trekt Mattel allerlei laadjes open. In paragraaf 18.8 Promotieinstrumenten hebben wij de merchandisingstrategie van Mattel vermeld.

Lees meer »

Week 28

In paragraaf 27.6 Digitale communicatie is een uitspraak van een Canadese rechter opgenomen.

Lees meer »

Week 27

In hoofdstuk 21.9 Sponsoring is een toevoeging opgenomen over de Amerikaanse profbasketbalcompetitie. Tevens is een correctie aangebracht omtrent Jumbo en de sportsponsoring.

Lees meer »

Week 26

In paragraaf 9.6.2 is de nieuwe regel opgenomen dat je als consument een afhaalkoffie, een bakje friet of een bezorgmaaltijd koopt, je met ingang van 1 juli 2023 een kleine toeslag betaalt voor de...

Lees meer »

Week 25

In paragraaf 3.2.5 Ecologische veranderingen is een kleine toevoeging opgenomen over de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs voor hun verdienmodel. 

Lees meer »

Week 24

In paragraaf 11.5.5 Fysieke productontwikkelingsfase is een toevoeging opgenomen over het nieuw Europees 'Unitiair' Octrooi.

Lees meer »

Week 23

In paragraaf 11.4 Risico's van productontwikkeling is de Vision Pro van Apple benoemd.

Lees meer »

Week 22

In paragraaf 3.2.3 Sociale veranderingen is een toevoeging opgenomen omtrent 'woke'.

Lees meer »

Week 21

In paragraaf 12.4.4 Plaats is een toevoeging opgenomen over het vraagstuk van de enorme retouren bij online wikels.

Lees meer »

Week 20

In paragraaf 16.6.2 is het eierkartel opgenomen, wat door onderlinge whatsappjes werd blootgelegd.

Lees meer »

Week 19

In paragraaf 3.2.5 Ecologische veranderingen is de problematiek van de stikstofuitstoot opgenomen.

Lees meer »

Week 18

In paragraaf 21.8.3 Taken van de PR is de kroningsgekte opgenomen rondom de kroning van Charles III.

Lees meer »

Week 17

In paragraaf 21.4.4 zijn vijf tips opgenomen om je te onderscheiden tijdens een handelsbeurs.

Lees meer »

Week 16

In de inleiding van Digitale Marketing hebben wij enkele tips opgenomen voor het opzetten van een eigen webshop.

Lees meer »

Week 15

In paragraaf 22.4 Gebruikersniveaus van direct marketing is de huidige status van Tupperware opgenomen.

Lees meer »

Week 14

In paragraaf 18.9 Social media gebruik is de botsing van de overheid met Facebook opgenomen. Als Facebook zich niet aan de regels houdt, wordt het medium taboe voor ambtenaren.

Lees meer »

Week 13

In paragraaf 16.3 Prijsstrategieën is het 'vuile spel' van reisaanbieders opgenomen. 

Lees meer »

Week 12

In paragraaf 27.1 De digitale aankoopbeslissing is een update geplaatst over minder internetaankopen.

Lees meer »

Week 11

In paragraaf 11.4 Risico's van productontwikkeling is een kleine toevoeging opgenomen over betaalbare trackers die digitaal stalken wel heel gemakkelijk maken.

Lees meer »

Week 10

In paragraaf 5.3.4 Socio - economische segmentatie is een update opgenomen van een indeling in Nederland in 7 sociale klassen volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lees meer »

Week 9

In paragraaf 21.9 Sponsoring is een update geplaatst over de noodzaak van een nieuwe James Bond film voor Heineken.

Lees meer »

Week 8

Bij de strategie van prijsdiscriminatie is 'dynamic pricing' opgenomen. Deze manier van verkoopprijzen bepalen is een nieuw verdienmodel voor grote artiesten bij het verkopen van tickets. 

Lees meer »

Week 7

In paragraaf 10.3.1 is naast het toepassen van A-, B-, C- en fancymerken ook merkactivisme opgenomen. 

Lees meer »

Week 6

In paragraaf 21.5 Vormen van salespromotion is de info over een Mysteryshopper aangepast aan deze tijd.

Lees meer »

Week 5

In paragraaf 17.5.1 Prijzenwet is de nieuwe regel, die vanaf januari 2023 van toepassing is, opgenomen: kortingen mogen niet meer misleidend zijn!

Lees meer »

Week 4

In hoofdstuk 27.7 'Fraudeurs' is de investering van ABN Amro Ventures in een ethische hacker opgenomen.

Lees meer »

Week 3

In paragraaf 27.2 'Product in digitale omgeving' is een toevoeging opgenomen over ChatGPT.

Lees meer »

Week 2

In paragraaf 3.1 'De omgeving van een organisatie' is een toevoeging opgenomen waarin het ontstaan van 'antifragiele ondernemingen' verklaard wordt. 

Lees meer »

Week 1

Afgelopen jaar hadden wij 48 keer een wekelijkse aanvulling in onze WikiMarketing. Ook dit jaar is dat weer onze uitdaging. Telkens verdwijnt het oude weekbericht voor een nieuw bericht. We gaan het...

Lees meer »