1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

Nieuwsberichten

Week 23

In paragraaf 11.4 Risico's van productontwikkeling is de Vision Pro van Apple benoemd.

Lees meer »

Week 22

In paragraaf 3.2.3 Sociale veranderingen is een toevoeging opgenomen omtrent 'woke'.

Lees meer »

Week 21

In paragraaf 12.4.4 Plaats is een toevoeging opgenomen over het vraagstuk van de enorme retouren bij online wikels.

Lees meer »

Week 20

In paragraaf 16.6.2 is het eierkartel opgenomen, wat door onderlinge whatsappjes werd blootgelegd.

Lees meer »

Week 19

In paragraaf 3.2.5 Ecologische veranderingen is de problematiek van de stikstofuitstoot opgenomen.

Lees meer »

Week 18

In paragraaf 21.8.3 Taken van de PR is de kroningsgekte opgenomen rondom de kroning van Charles III.

Lees meer »

Week 17

In paragraaf 21.4.4 zijn vijf tips opgenomen om je te onderscheiden tijdens een handelsbeurs.

Lees meer »

Week 16

In de inleiding van Digitale Marketing hebben wij enkele tips opgenomen voor het opzetten van een eigen webshop.

Lees meer »

Week 15

In paragraaf 22.4 Gebruikersniveaus van direct marketing is de huidige status van Tupperware opgenomen.

Lees meer »

Week 14

In paragraaf 18.9 Social media gebruik is de botsing van de overheid met Facebook opgenomen. Als Facebook zich niet aan de regels houdt, wordt het medium taboe voor ambtenaren.

Lees meer »

Week 13

In paragraaf 16.3 Prijsstrategieën is het 'vuile spel' van reisaanbieders opgenomen. 

Lees meer »

Week 12

In paragraaf 27.1 De digitale aankoopbeslissing is een update geplaatst over minder internetaankopen.

Lees meer »

Week 11

In paragraaf 11.4 Risico's van productontwikkeling is een kleine toevoeging opgenomen over betaalbare trackers die digitaal stalken wel heel gemakkelijk maken.

Lees meer »

Week 10

In paragraaf 5.3.4 Socio - economische segmentatie is een update opgenomen van een indeling in Nederland in 7 sociale klassen volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lees meer »

Week 9

In paragraaf 21.9 Sponsoring is een update geplaatst over de noodzaak van een nieuwe James Bond film voor Heineken.

Lees meer »

Week 8

Bij de strategie van prijsdiscriminatie is 'dynamic pricing' opgenomen. Deze manier van verkoopprijzen bepalen is een nieuw verdienmodel voor grote artiesten bij het verkopen van tickets. 

Lees meer »

Week 7

In paragraaf 10.3.1 is naast het toepassen van A-, B-, C- en fancymerken ook merkactivisme opgenomen. 

Lees meer »

Week 6

In paragraaf 21.5 Vormen van salespromotion is de info over een Mysteryshopper aangepast aan deze tijd.

Lees meer »

Week 5

In paragraaf 17.5.1 Prijzenwet is de nieuwe regel, die vanaf januari 2023 van toepassing is, opgenomen: kortingen mogen niet meer misleidend zijn!

Lees meer »

Week 4

In hoofdstuk 27.7 'Fraudeurs' is de investering van ABN Amro Ventures in een ethische hacker opgenomen.

Lees meer »

Week 3

In paragraaf 27.2 'Product in digitale omgeving' is een toevoeging opgenomen over ChatGPT.

Lees meer »

Week 2

In paragraaf 3.1 'De omgeving van een organisatie' is een toevoeging opgenomen waarin het ontstaan van 'antifragiele ondernemingen' verklaard wordt. 

Lees meer »

Week 1

Afgelopen jaar hadden wij 48 keer een wekelijkse aanvulling in onze WikiMarketing. Ook dit jaar is dat weer onze uitdaging. Telkens verdwijnt het oude weekbericht voor een nieuw bericht. We gaan het...

Lees meer »

Aanvulling week 51

In hoofdstuk 15.10 Winkelformule is een update opgenomen waarin Modehuis Dior zweert bij fysieke winkels en groeit daardoor als kool.

Lees meer »

Aanvulling week 50

In paragraaf 18.8 Promotiemix instrumenten is een update opgenomen over de rol van influencers.

Lees meer »

Aanvulling week 49

In paragraaf 27.7 Fraude is een alinea toegevoegd over het toepassen van technologie als gamechanger tegen witwassen. 

Lees meer »

Aanvulling week 48

In paragraaf 12.4.2 is een toevoeging opgenomen over het grote verschil in deskundigheid tussen het personeel in een winkel en de goed geïnformeerde klant waardoor deze laatste steeds meer op...

Lees meer »

Aanvulling week 47

In hoofdstuk 21.9.1 Sportsponsoring is een update opgenomen omtrent Qatar.

Lees meer »

Aanvulling week 46

In paragraaf 8.1.8 werken met rollen hebben wij een opsomming opgenomen van mogelijke rollen.

Lees meer »

Aanvulling week 45

In paragraaf 16.1Ruil en prijs is een conclusie van De Nederlandse Bank opgemomen omtrent het gebruik van cryptomunten als betaal- of oppotmiddel.

Lees meer »

Aanvulling week 44

In paragraaf 12.2.3 zijn de elf geheimen achter het succes van ALDI opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 43

Mijn frustraties nog maar eens van mij afgeschreven door de klantreis, zoals ik die bij KPN meemaak, als voorbeeld te noemen in het CANVAS model in paragraaf 7.2

Lees meer »

Aanvulling week 42

De laatste paragrafen van Hoofdstuk 27 Digitale Marketing zijn nu ook klaar. Mooie aanwinst. 

Lees meer »

Aanvulling week 41

Hoofdstuk 27: Digitale Marketing heeft een totaal vernieuwde invulling gekregen. Nu is de opbouw conform de marketingmix. Enkele onderdelen staan nog in de steigers.

Lees meer »

aanvulling week 40

In hoofdstuk 12 Detailhandelsmarketing is in paragraaf 12.2.3 een ontwikkeling opgenomen van de zelfstandige slijter die de groei na coranatijd weet vast te houden

Lees meer »

Aanvulling week 39

In hoofdstuk 3 is bij de macro-omgeving in de paragraaf 3.2.5 Ecologische omgeving de overdracht van het bedrijf Patagonia opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 38

In paragraaf 14.4 Magazijnen is een update opgenomen omtrent het toenemend verzet tegen de bouw van steeds meer distributiecentra's.

Lees meer »

Aanvulling week 37

Bij de Inleiding van hoofdstuk 27 Digitale marketing is informatie toegevoegd over het Metaversum.

Lees meer »

Aanvulling week 36

In paragraaf '10.5.1 Het detaillistenmerk' is de invloed van een inflatie op huismerken opgenomen. 

Lees meer »

Aanvulling week 35

In de paragraaf 21.9.1 Sportsponsoring zijn een aantal updates aangebracht.

Lees meer »

Aanvulling week 34

In paragraaf 6.2.4 Het ondernemingsdoel zijn nog een aantal acroniemen toegevoegd om doelstellingen te formuleren, In paragraaf 9.9 Kwaliteitsbeslissingen is een voorbeeld van de autobranche...

Lees meer »

Aanvulling week 33

In de inleiding van hoofdstuk 27: Digitale Marketing is een tijdlijn opgenomen omtrent de ontwikkelingen van sociale netwerken.

Lees meer »

Aanvulling week 32

Onderhandelingen met inkopers (categorymanagers) zijn een groot probleem voor producenten. In paragraaf 15.1 geven wij hiervan een update.

Lees meer »

Aanvulling week 28

In paragraaf 16.3.4 Prijsstrategie is bij Afroomprijsstrategie een extreem voorbeeld opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 27

In paragraaf 19.2 Regelgeving is als voorbeeld Shell opgenomen voor de 'greenwashing' in hun reclame-uitingen. Tevens is in paragraaf 19.8.2 de gewijzigde wetgeving opgenomen dat bekende nederlanders...

Lees meer »

Aanvulling week 26

In paragraaf 19.8.2 is de kritiek op het inzetten van Bekende Nederlandsers opgenomen.

Lees meer »

Aanvulling week 25

In paragraaf 11.4 Risico's van productontwikkeling is de situatie van VanDijk boekendistributeur opgenomen als een voorbeeld van slecht productontwikkelingsbeleid.

Lees meer »

Aanvulling week 24

De invloed van de huidige inflatie is in 2.6 Onvoorspelbaar consumentengedrag verwerkt.

Lees meer »