1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

15 - Distributiebeleid

15.1 - Vraagstukken van distributiebeleid

Al is het product van een onderneming het beste ter wereld, de consument heeft er pas wat aan als het aanwezig is op het tijdstip en de plaats waar hij het wil kopen.

De vraagstukken die een producent daarbij op zijn weg vindt, lost hij op met zijn distributiebeleid (ook wel: Plaatsbeleid). Het gaat daarbij om de volgende vraagstukken:

  • Distributie-intensiteit: moet de consument ons product op zo veel mogelijk plaatsen kunnen kopen, of bij een beperkt aantal?
  • Lengte van het distributiekanaal: gebruiken we de tussenhandel om aan de consument te verkopen en zo ja, hoeveel tussenschakels?
  • Organisatievorm: gaan we met de georganiseerde tussenhandels in zee, welke organisaties dan, of richten we er zelf één op?
  • Winkelformule: hoort ons product thuis in winkels die de nadruk leggen op service, of juist meer op een lage prijs?
  • -Afzonderlijke verkooppunten: aan welke detaillisten gaan we wel leveren en aan welke niet?
  • Trek- of duwdistributie: stimuleert de producent de consumentenvraag naar het product of moet de handel dat vooral zelf doen?De producent moet dus verschillende beslissingen nemen om zijn product op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Dit hoofdstuk laat zien hoe je zulke beslissingen moet nemen. Goede beslissingen zijn gebaseerd op de functie die distributie moet verrichten en de doelen die dit instrument binnen de marketingmix moet dienen. Het sluiten van diverse bankfilialen wordt door de klanten van die banken absoluut niet gewaardeerd. Ook al geven de banken aan dat online bankieren hiervoor een prachtig antwoord is,  biedt dit  voor concurrenten mogelijkheden. Dit hoofdstuk schenkt allereerst aandacht aan de functie van distributie. Op het eind van het hoofdstuk komen de distributiekengetallen aan de orde, die een kwantitatieve invulling aan de distributiefunctie geven.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren