1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

6 - De strategische ondernemingsplanning

6.5 - Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we allereerst de planning in het algemeen bekeken. Vervolgens kwam het strategische ondernemingsplan aan de orde. We spraken over de onderneming en samenleving, de missie van de onderneming, de ‘business we are in’ en de doelstellingen winst, groei en contnuïteit. Figuur 6.2 liet het strategische planningsproces schematisch zien waarin de SWOT – analyse een belangrijke rol speelt. Na de vaststelling van de strategische kloof moet de onderneming op zoek naar alternatieve strategieën die deze kloof kunnen dichten. Uit deze strategieën moet een keuze worden gemaakt. Dit doet men met behulp van een beoordelingsmatrix waarbij deze alternatieve strategieën met de nulstrategie worden vergeleken. Het alternatief met de hoogste score heeft de voorkeur.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren