1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

4 - Marktonderzoek

4.10 - Meetniveaus

Om gegevens in getallen uit te drukken (kwantificeren) en te beoordelen (kwalificeren) heeft men een maatstaf nodig. Voor het kwantificeren en kwalificeren van kenmerken van mensen (leeftijd, inkomen) of gedragingen (hoe vaak koopt iemand een product) en dergelijke is het construeren van een maatstaf eenvoudig. Een maatstaf construeren voor wat mensen denken, voelen en dergelijke (zoals bijvoorbeeld voor attitudes), is veel moeilijker: Hoe sportief is het imago van een bepaald merk? Welke rol speelt voetbal in iemands leven?

Er bestaan vier soorten maatstaven (meetniveaus; schaaltypen). Ze zijn in oplopende volgorde geschikt voor getalsmatige metingen en berekeningen. Onderstaande rijtje (ezelsbruggetje: NOIR) geeft van boven naar onderen steeds betere mogelijkheden voor berekeningen:

  • nominaal meetniveau;
  • ordinaal meetniveau;
  • intervalmeetniveau;
  • ratiomeetniveau.


Tabel 4.5 Meetniveaus verklaart de betekenis en functie van deze meetniveaus.

Tabel 4.5 Meetniveaus
eigenschap nominaal
meetniveau
ordinaal
meetniveau
interval
meetniveau
ratio
meetniveau
herkomst van benaming nomen (Latijn) = naam ordinal (Frans) = met rangorde interval = gelijke afstand ratio (Latijn) = berekening
ordening en afstand tussen schaalwaardne geen rangrode met ongelijke afstanden rangorde met gelijke afstanden rangorde met gelijke afstanden
nulpunt geen geen willekeurig nulpunt natuurlijk nulpunt
berekeningen geen geen wel optellen en aftrekken; neit vermenigvuldigen en delen alle denkbare
statistische bewerkingen geen modus 
mediaan
modus
mediaan
rekenkundig gemiddelde
standaard-afwijking
modus
mediaan
rekenkundig
gemiddelde
standaard-afwijking
 
voorbeeld 1 wat is uw woonplaats? hoe vaak komt u in deze supermarkt:
nooit
zelden
vaak
altijd
Hoe koud is het vriesvak van de supermarkt?
minus ... graden Celcius
Hoe oud bent u in jaren?
... jaar
toelichting 1 Aalsmeer is niet hoger of meer dan Zoetermeer respondent kan verschil tussen nooit en zelden kleiner of juist groter vinden dan tussen vaak en altijd = ongelijke afstand verschil tussen -5 en -10 is net zo groot als tussen -10 en -15; maar -10 is niet 2 keer zo koud als -5 bij de berekeningen moeten we aanhouden dat alle mensen die antwoorden 21 jaar gemiddeld 21,5 jaar oud zijn
voorbeeld 2 welke merken frisdranken kent u? hoe goed vond u deze film:
1 strer
2 sterren
3 sterren
4 sterren
  hoeveel aandacht trekt dit affiche?
toelichting 2 met de relatieve frequenties op basis van een nominale meting (interval-meetniveau) zijn wel berekeningen mogelijk allerhande symbolen kunnen de rangorde aanduiden in marktonderzoek komt het interval meetniveau (behalve voor temperaturen) nauwelijks voor aandacht valt te meten door het meten en tellen van oog-bewegingen en hersenactiviteit; deze hebben een natuurlijk nulpunt

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren