1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

2 - Consumentengedrag

2.8 - Digitale consument

Digitaal is het nieuwe normaal. In het begin van de 21ste eeuw werd er nog gepraat over een digitaal fototoestel. Vandaag de dag noemen we dat een fototoestel. Het is immers evident dat het digitaal is. Digitalisering, en zeker internet, heeft het gedrag en de attitude van consumenten stevig veranderd. Consumenten beschikken over internet, een medium dat hen verbindt met de wereld. In de loop van de tijd ontwikkelt de digitalisering zich verder. We onderscheiden vier fasen:

  1. In het begin van de 21ste eeuw was internet niet meer dan een 'platform' waar je informatie kon lezen: een informatief digitaal platform. De informatie werd vooral aangebracht door bedrijven, journalisten en auteurs. Communicatie tussen consumenten onderling was toen niet gebruikelijk.
  2. De voorbije jaren is het informatieve web geëvolueerd naar een sociaal web. Iedereen is auteur geworden. Reageren op artikelen, discussies op fora en de eigen statusupdates zijn enkele voorbeelden van sociale beleving op het web. Het sociale web verbindt consumenten met elkaar. Consumenten schrijven feedback over producten en merken. 
  3. Het sociale web betekent nog niet het einde van de digitale ontwikkeling. De toekomst is immers het semantische web. Waar het sociale web mensen met elkaar verbindt, verbindt het semantische web kennis, het interpreteert vragen van consumenten. Het web wordt intelligent op basis van de beschikbare gegevens. Consumenten zullen zich hierdoor nauwkeuriger kunnen informeren over merken.
  4.  Het semantische web is slechts een tussenstap naar de ultieme digitale beleving: een volledig geïntegreerde digitale wereld. Het klassieke beeld is de koelkast die weet dat er melk moet worden gekocht. 
  5. Toestellen verzamelen data uit de fysieke wereld en voegen ze toe aan het web. In de toekomst waarschuwt de gps, dankzij de link met je online agenda, dat je te laat zult komen voor een afspraak. Het toestel belt meteen je afspraak met de verwachte aankomsttijd, gebaseerd op een realtime verkeersoverzicht.

De consument gebruikt deze nieuwe mogelijkheden met plezier. Internet wordt daarmee de grootste faciltator van word-of-mouth uit de geschiedenis. De sociale fase, waarin het internet zich momenteel bevindt, resulteert in vier dimensies die de hedendaagse digitale consument typeren:

  1. De consument is een postmoderne nomade. Online en offline is geen andere wereld. 
  2. De consument gebruikt zijn impact. Iedereen is verbonden met het web en beschikt daardoor over de mogelijkheid om ervaringen beter te delen met anderen.
  3. De consument toont zijn emotie. Beslissingen worden genomen door een combinatie van rationele en emotionele aspecten. Internet haalt het emotionele van de consument naar boven. Emoties expliciet delen met een grote groep mensen is een nieuwe trend.
  4. De consument is parttime marketeer. Door een grotere hoeveelheid informatie stijgt de transparantie in de wereld. Marketing is een vak waarin elke burger een ervaringsdeskundige is. Dit nieuwe talent is iets waarmee consumenten graag uitpakken.

 

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren