1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

14 - Fysieke distributie

14.4 - Magazijnen

Magazijnen noemen we gemakshalve alle plaatsen in het distributiekanaal waar voorraden zijn. Bij producent en detaillist heeft het magazijn meestal niet meer dan een opslagfunctie. Maar het magazijn van de grossier - met zijn collecterende en distribuerende functie - opereert meer als een distributiecentrum. Een distributiecentrum kan ook bij de producent of de detaillist liggen, als deze de groothandelsfunctie vervult. Het kent drie functies:

 • opslag van goederen (opslagfunctie);
 • hergroepering van goederen (groupagefunctie);
 • overladen op een ander transportmiddel (overslagfunctie).

De optimale vestigingsplaats van een distributiecentrum is het resultaat van de afweging tussen gewenste servicegraad en noodzakelijke kosten. Waar moet je op letten bij die afweging?

 • Waar en in welke concentraties bevinden zich de afnemers?
 • Waar zijn de leveranciers gevestigd?
 • Met welke transportmiddelen kunnen aan- en afvoer plaatsvinden en zijn speciale vervoermiddelen noodzakelijk?
 • Hoeveel producten kunnen er maximaal en moeten er minimaal door het distributiecentrum worden verwerkt?
 • Welke kosten zijn verbonden aan de genoemde drie functies?Vijf praktijkregels voor de vestiging van een nieuw distributiecentrum zijn:

 1. Kies een goedkope plek, maar wel in de buurt van de afnemers.
 2. Zorg voor optimale bereikbaarheid, anders kun je niet goed en snel werken.
 3. Kies voor grootschaligheid en beperk zo alle kosten.
 4. Kies een plek waar je nog kunt uitbreiden; grootschaligheid wordt steeds belangrijker.
 5. Kies voor snelheid: hoe sneller je kunt werken, hoe beter en goedkoper je bent.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren