1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

15 - Distributiebeleid

15.3 - Doelen van distributie

Algemeen doel van distributie is verkrijgbaarheid: het product moet te koop zijn op plaatsen waar de doelgroep het verwacht en wil kopen. Om dit doel te realiseren, heeft de producent nodig:
  • een bepaald aantal verkooppunten;
  • een bepaalde aard (kwaliteit) van de verkooppunten.
De aard heeft betrekking op bijvoorbeeld de hoogte van de omzet bij de verkooppunten, aansluiting op doelmarkten en bereidheid tot samenwerking.
De producent moet een distributiesysteem ontwerpen om zijn distributiedoel te realiseren. Hierbij moet hij in de meeste gevallen de volgende strategische distributiebeslissingen nemen:
  • distributie-intensiteit;
  • lengte van het distributiekanaal;
  • organisatievorm;
  • winkelformule;
  • afzonderlijke verkooppunten;
  • keuze tussen trek- en duwdistributie.
Om deze keuzen te kunnen beredeneren, kijken we eerst naar het begrip 'distributiekanaal'.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren