1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

4 - Marktonderzoek

4.8 - Secundair onderzoek

4.8.1 Interne bronnen van secundaire gegevens

4.8.2 Externe bronnen van secundaire gegevens

 

Onderzoek op basis van secundaire gegevens heet secundair onderzoek (desk resarch). Het is onderzoek dat in principe ‘achter het bureau’ kan geschieden. Omdat desk research in verhouding goedkoop is, is het vaak de eerste stap voor de marktonderzoeker. Daarvoor maakt hij gebruik van interne en/of externe bronnen.


4.8.1 - Interne bronnen van secundaire gegevens

Interne secundaire gegevens zijn binnen de organisatie aanwezig. Interessante gegevensbronnen kunnen zijn:

  • administratie;
  • klantenregister (klantendatabase);
  • vertegenwoordigersrapporten;
  • gesprekken met afnemers, concurrenten, detaillisten;
  • bezoekrapporten van beurzen en andere evenementen;
  • klachtenregister;
  • jaarverslagen;
  • marketingplannen;
  • 'oude' onderzoeksrapporten.
4.8.2 - Externe bronnen van secundaire gegevens

Externe secundaire gegevens zijn buiten de onderneming vastgelegd. Belangrijke externe bronnen voor secundaire gegevens staan in tabel 4.3

Tabel 4.3 Externe bronnen voor secundaire gegevens
Bron Publicaties Onderwerp
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) www.cbs.nl en statline.cbs.nl
jaarboek Statistiek
Nederland, inwoners en bedrijven (kenmerken, activiteiten, etc.)
Kamer van Koophandel en Fabrieken
(kvK) (per regio)
jaarrekeningen, regionaal economisch onderzoek, Handels- resp. Stichtingenregister regionale bedrijven, stichtingen (kenmerken, activiteiten, bestuurders, resultaten), brnache-informatie, wetten en regels
Databank Kamers van Koophandel www.kvk.nl bedrijven, stichtingen in Nederland (kenmerken, activiteiten, bestuurders, resultaten)
Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Nederland, inwoners (sociale, culturele, economische ontwikkelingen)
Centraal Planbureau www.cpb.nl (inter)nationale economische ontwikkelingen
Onderzoek voor bedrijf en beleid (EIM) www.eim.nl; ww.ondernemerschap.nl bedrijfsleven (MKB)
Economiscshe voorlichtingsdienst (EVD) Buitenlande Markten
exportkrant; www.evd.nl
export, 82 voor Nederlandse export belangrijke markten
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) www.hbd.nl concurrentievergelijkingen in de detailhandel
Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) www.hba.nl ambachten: algemene rapporten, branchestructuur rapporten
Vakblad Distrifood www.distrifood.nl/ vakblad voor supermarkten
Vakblad Tijdschrift voor Marketing www.marketingonline.nl marketingtheorie en praktijk, onderzoeksrapporten
Dagblad NRC Handelsblad www.nrc.nl economisch nieuws en achtergrondartikelen
Productschappen www.prodzuivel.nl divers (ondernemingen, producten); voorbeeld: zuivelproductie
Dagblad Financial Times news.ft.com economisch nieuws en achtergrondartikelen
Weekblad Business Week www.businessweek.com internationale zakenwereld
Europese Unie ec.europa.eu/index_nl Europese samenleving (mensen, bedrijven, staten, etc.)
Overige vakbladen www.hoi-online.nl diverse branches
Onderzoekbureaus, banken openbare branche- en marktrapporten diverse branches en markten

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren