1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

18 - Promotie

18.3 - De promotiebehoefte van de onderneming

De onderneming is in haar voortbestaan afhankelijk van diverse belangengroepen. De belangrijkse groepen in het voortbestaan van de onderneming zijn de afnemers: handel en consument. Zij moeten de producten van de onderneming kopen; de onderneming wenst van hen een bepaald koopgedrag.

Promotie kan direct of via veranderingen in kennis en waardering invloed hebben op dat gedrag. Andere groepen waarvan het gedrag, de waardering of de kennis voor de onderneming van belang is, zijn: financiers, werknemers, pers, overheid en het algemene publiek.

De onderneming verwacht van de diverse groepen een verschillende respons.
De inhoud van de informatie die wordt gecommuniceerd, zal per groep dus anders (kunnen) zijn. De consument zal vooral behoefte hebben aan informatie die te maken heeft met de marketingmix, terwijl de financiële wereld meer geïnteresseerd is in informatie over winstverwachtingen en balanspositie.

Ook het doel van de communicatie zal per belangengroep kunnen verschillen. Men zal het algemene publiek meer willen informeren, terwijl de consument misschien juist tot een bepaalde gedragsverandering moet worden aangezet.

Kortom: ondernemingen communiceren informatie met betrekking tot marketingmix en hun onderneming om bij verschillende doelgroepen kennis over te brengen, waarderingen te veranderen of te bevestigen en gedrag te beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is: het ondernemingsdoel (beter) kunnen realiseren.
 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren