1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

18 - Promotie

18.4 - Communicatieplan en promotieplan

De analyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten betreffende communicatie-instrumenten als onderdeel van het marketingbeleid noemen wij het communicatiebeleid. Ondernemingen dienen een helder communicatiebeleid te hanteren. Een communicatiebeleid bestaat uit diverse stappen, zoals figuur 18.2 illustreert.
Figuur 18.2 Stappen in de ontwikkeling van een communicatiebeleid

De stappen 3,5 en 6 gebeuren soms eerder in het proces.

Een communicatieplan is een afgeleide van het marketingplan. Een communicatieplan behandelt de communicatieanalyse, communicatiedoelen, communicatiestrategie, communicatiemix en communicatiebudget.

We spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Promotie is een instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het tot stand komen van een juiste communicatie tussen producent en consument.

Een promotieplan is een afgeleide van het marketingcommunicatieplan. Een onderneming zal de volgende strategische beslissingen moeten nemen en vastleggen in een promotieplan:
  • de bepaling van de promotiedoelgroep;
  • de bepaling van de promotiedoelen;
  • de bepaling van het promotiebudget;
  • de verdeling van het promotiebudget over de promotiemixinstrumenten: er zijn verschillende promotie-mogelijkheden (instrumenten), die we de promotiemix noemen;
  • de bepaling van de boodschap.
Hierna komen deze beslissingen nader aan de orde. 


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren